Harr och öring i rinnande vatten:
*Endast fisk mellan 35-45 cm får tas upp.

Värasen:
*All fisk över 50 cm skall släppas tillbaka.

Gädda:
*Alla gäddor över 100 cm skall släppas tillbaka.

Detta är av extra värde nu då sportfisketurismen växer i Hälsingland. Över 1000 gästnätter är redan registrerade under 2019 där merparten av fisketuristerna kommer för att fiska (och släppa tillbaka) stor gädda. Gästerna kommer från Holland, Frankrike, Polen, Tyskland m.m. och dessa gästnätter generar miljontals kronor till våra kommuner.

Övrigt nytt från och med 2019:
*Fisk som skall sparas måste avlivas direkt
*Vite på 1000:- om regler bryts (önskemål från tillsyningsmän)
*Max tolv angeldon eller ismetespön per fiskekort
*Dagkort på allmänna vatten 50:-