Värasen fr.om 15 sep, Björatjärn och Ol-anderstjärn fr.om 15 okt.
Öppnas åter inför vinterfisket.