Klarvatten-sjö med öring och röding, även gädda och abborre. Två vindskydd finns.