Öring sätts ut kontinuerligt, finns även ett naturligt, dock svagt bestånd av harr. Två båtar finns att hyra. Vindskydd finns.