Klarvatten-sjö med ett siktdjup på 5 meter, öring finns naturligt samt röding. Stor rocken/sjösandslände-kläckning i juni. Vindskydd samt stuga med vedspis och sovslafar.