Put & take-vatten där regnbåge sätts ut, finns även abborre. Vindskydd och bryggor finns.