Det råder fiskeförbud i Muckeltjärn från islossningen fram till 1 september. Detta är för att inte störa det rika fågellivet i området.