Några av våra vatten

©

Ol-Anderstjärn

Put & take-vatten där regnbåge sätts ut, finns även abborre. Vindskydd och bryggor finns. Max 3 regnbågar per kort.

  • ol-anders1.jpg
  • ol-anders3.jpg
  • ol-anders2.jpg
  • ol-anders4.jpg