Allmänna regler/Info

 • Fredad tid för öring i samtliga rinnande vatten fr.o.m 1 sept till 15 maj.
 • Fredad tid för harr i samtliga rinnande vatten fr.o.m 1 april till 15 maj.
 • Harr och öring i rinnande vatten: Endast fisk mellan 35-45 cm får tas upp. All fisk över och under ska släppas tillbaka.
 • All gädda över 100 cm ska släppas tillbaka.
 • All fisk som sparas ska omedelbart slås ihjäl.
 • Max 12 angeldon eller ismetesspön per person
 • För fiske i Stor-öjungen krävs fiskekort i Öjung-Lillskog FVF, där gäller deras regler.
 • Östra Nyasen är arrenderad av Woxnadalens SFK. Där gäller deras kort och regler.
 • Kräftfiske tillåtet endast för markägare.
 • Vitesbelopp på 1000 kr vid regelbrott.

Årskort: 200 kr

Gäller från det datum du köper kortet. För fiske i allt vatten utom på Enskilda vatten.

Köp på iFiskes hemsida ››
Köp genom betal-SMS: SMSa texten FISKA 832 För- och efternamn till 72456

Dagkort: 50 kr

För fiske i allt vatten utom på Enskilda vatten.

Köp på iFiskes hemsida ››
Köp genom betal-SMS: SMSa texten FISKA 831 För- och efternamn till 72456

Köp av Fiskekort

Fiskekort köps enklast på iFiske. Fiskekort kan även köpas i fiskekortsautomater, hos Kjells Cykel & Motor och Knåda Sport.

Enskilda vatten


Värasen

Max 2 fiskar per kort får tas upp. All fisk över 50 cm ska släppas tillbaka. Flytringsfiske är endast tillåtet med flugspö och flugfiskelina som kastvikt. Förbjudet att fortsätta fiska sedan angivet antal fiskar har tagits upp.

Barn och ungdom under 15 år utan målsmans sällskap skall ha eget fiskekort. I målsmans sällskap eller med eget fiskekort får max 2 fiskar tas upp. Vid användande av flytring, erfodras eget fiskekort oavsett målsmans sällskap eller ej.

BÅTFÖRBUD. Ett spö per fiskare. Endast ett dagkort är tillåtet per person och dag.

Värasen är stängd för fiske fr.o.m 15 sep tills vinterpremiären, meddelas per annons, här på hemsidan och på facebook.

Loftssjön

 • Dagkort 80 kr Köp på iFiskes hemsida ››
  Köp genom betal-SMS: SMSa texten FISKA 836 För- och efternamn till 72456
 • Från 1 jan 2017 ingår Loftssjön i det vanliga årskortet

Max 3 ädelfiskar per kort får tas upp. Barn och ungdom under 15 år utan målsmans sällskap skall ha eget fiskekort.

Ett spö per fiskare. Endast ett dagkort är tillåtet per person och dag. Förbjudet att fortsätta fiska sedan angivet antal fiskar har tagits upp.

Loftssjön öppen året runt. Öringen är fredad 15 sep – 30 nov.

Bergsbosjön

 • Dagkort 80 kr Köp på iFiskes hemsida ››
  Köp genom betal-SMS: SMSa texten FISKA 838 För- och efternamn till 72456
 • Från 1 jan 2017 ingår Bergsbosjön i det vanliga årskortet

Max 3 ädelfiskar per kort får tas upp. Barn och ungdom under 15 år utan målsmans sällskap skall ha eget fiskekort.

Ett spö per fiskare. Endast ett dagkort är tillåtet per person och dag. Förbjudet att fortsätta fiska sedan angivet antal fiskar har tagits upp.

Bergsbosjön är öppen året runt.

Björatjärn

Max 3 ädelfiskar per kort får tas upp. Barn och ungdom under 15 år utan målsmans sällskap skall ha eget fiskekort.

BÅTFÖRBUD. Ett spö per fiskare. Endast ett dagkort är tillåtet per person och dag. Förbjudet att fortsätta fiska sedan angivet antal fiskar har tagits upp.

Stängd för fiske fr.o.m 15 okt till vinterpremiären, meddelas per annons, här på hemsidan och på facebook.

Ol-Anderstjärn

Max 3 ädelfiskar per kort får tas upp. Barn och ungdom under 15 år utan målsmans sällskap skall ha eget fiskekort.

BÅTFÖRBUD. Ett spö per fiskare. Endast ett dagkort är tillåtet per person och dag. Förbjudet att fortsätta fiska sedan angivet antal fiskar har tagits upp.

Stängd för fiske fr.o.m 15 okt till vinterpremiären, meddelas per annons, här på hemsidan och på facebook.